Světový pohár v Biatlonu / BMW IBU World Cup Biathlon 2020

Tribuny

Tribúna A (Permanentka)

1   Dospelý: 96.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna A (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 20.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna A (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 20.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna A (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 32.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna A (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 32.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna B (Permanentka)

1   Dospelý: 96.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna B (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 20.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna B (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 20.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna B (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 32.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna B (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 32.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna D (Permanentka)

1   Dospelý: 84.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna D (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 16.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna D (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 16.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna D (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 30.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna D (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 30.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna E1 (Permanentka)

1   Dospelý: 60.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna E1 (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 12.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E1 (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 12.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E1 (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 22.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna E1 (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 22.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E2 (Permanentka)

1   Dospelý: 48.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna E2 (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 10.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E2 (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 10.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E2 (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 18.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E2 (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 18.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna VIP (Permanentka)

1   Dospelý: 600.0 EUR [Permanentka ]

Tribúna VIP (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 120.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna VIP (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 120.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna VIP (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 200.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna VIP (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 200.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F2 (Permanentka)

1   Dospelý: 24.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Trate F2 (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F2 (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F2 (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F2 (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F1 (Permanentka)

1   Dospelý: 24.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Trate F1 (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F1 (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F1 (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F1 (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate G (Permanentka)

1   Dospelý: 24.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Trate G (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate G (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate G (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate G (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate H (Permanentka)

1   Dospelý: 24.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Trate H (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate H (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate H (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate H (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

 

Světový pohár v Biatlonu / BMW IBU World Cup Biathlon 2020

Tribuny

Tribúna A (Permanentka)

1   Dospelý: 96.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna A (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 20.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna A (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 20.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna A (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 32.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna A (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 32.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna B (Permanentka)

1   Dospelý: 96.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna B (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 20.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna B (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 20.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna B (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 32.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna B (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 32.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna D (Permanentka)

1   Dospelý: 84.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna D (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 16.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna D (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 16.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna D (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 30.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna D (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 30.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna E1 (Permanentka)

1   Dospelý: 60.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna E1 (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 12.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E1 (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 12.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E1 (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 22.0 EUR [Jednodňové ] [vypredané]

Tribúna E1 (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 22.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E2 (Permanentka)

1   Dospelý: 48.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Tribúna E2 (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 10.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E2 (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 10.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E2 (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 18.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna E2 (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 18.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna VIP (Permanentka)

1   Dospelý: 600.0 EUR [Permanentka ]

Tribúna VIP (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 120.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna VIP (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 120.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna VIP (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 200.0 EUR [Jednodňové ]

Tribúna VIP (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 200.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F2 (Permanentka)

1   Dospelý: 24.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Trate F2 (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F2 (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F2 (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F2 (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F1 (Permanentka)

1   Dospelý: 24.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Trate F1 (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F1 (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F1 (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate F1 (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate G (Permanentka)

1   Dospelý: 24.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Trate G (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate G (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate G (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate G (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate H (Permanentka)

1   Dospelý: 24.0 EUR [Permanentka ]
1   Dieťa: 0.1 EUR [Permanentka ]

Trate H (iba štvrtok 05.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate H (iba piatok 06.03.2020)

1   Dospelý: 6.0 EUR [Jednodňové ]

Trate H (iba sobota 07.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

Trate H (iba nedeľa 08.03.2020)

1   Dospelý: 8.0 EUR [Jednodňové ]

 

News

Svetový pohár v Biatlonu 2020 v Novém Městě na Moravě, prebehne vo Vysočina aréne v dňoch 05. - 08. 03. 2020.

*ŤZP/P (vozičkári)
- vstup na bezbariérovú Tribúnu D
- cena = bežná cena + doprovod zadarmo

*ŤZP/P (bez vozíka)
- vstup na Tribunu E1 nebo E2
- cena = bežná cena + doprovod zadarmo

*ŤZP
- zľava nemožno uplatniť

(Presné pokyny pre ZTP/P. Viac informácií na info@ticketlive.cz)

*Deti do 120 cm v deň konania akcie majú nárok na vstupenku za 0,1 EUR - platí pre všetky "štandartné" zóny mimo VIP, kde je vstupné ZADARMO pre deti do 3 rokov (vrátane) bez nároku na sedadlo

Držiteľ vstupenky je povinný riadiť sa návštevným radom Vysočina arény.

 

Info

PROGRAM

Štvrtok (05. 03. 2020) otvorenie areálu 14:30 - Šprint ženy (štart 17:35)
Piatok (06. 03. 2020) otvorenie areálu 14:30 - Šprint muži (štart 17:30)
Sobota (07. 03. 2020) otvorenie areálu 11:00 - Štafeta ženy (štart 14:00), Štafeta muži (štart 17:00)
Nedeľa (08. 03. 2020) otvorenie areálu 8:30 - Hromadný štart ženy (štart 11:45), Hromadný štart muži (štart 13:45)

Karta fanúšika biatlonu v tvojom mobile!

Buď neustále v obraze a získavaj okamžite užitočné informácie zo zákulisia.

FAN CARD Biathlon

Naskenuj QR kód pomocou mobilnej aplikácie
(iOS: Apple Wallet | Android: Yourwallet)

Ste na mobile? Pridajte si kartu kliknutím .