Hľadať akcie

Večer najlepších filmov za uplynulých 20 rokov s Petrom Konečným  Už prebehlo


Dátum 14. 11. 2023 19:00 Pridať do Google kalendára

Miesto: Barmuseum Martin

Kontakty  www.barmuseum.eu  Facebook  Instagram  FB udalosť


Od roku 2000 vznikli stovky mimoriadnych filmových diel. Šéfredaktor Kinemy - Peter Konečný predstaví počas večera tie, ktoré radikálne formovali jeho filmové uvažovanie.

Filmu sa začal venovať profesionále práve v roku 2000 a dvadsať rokov je jeho dennou prácou. Po viac ako 800 realizovaných prednáškach na celom Slovensku, pripavil ďalší pohľad na témy života, smrti, sveta, spoločnosťi odrážajúce sa v modernej kinematografii. Rozsiahla, ukážkami nabitá prednáška vás vráti v čase a možno vo vás prebudí podobnú fascináciu filmom, akú má sám jej autor.