Hľadať akcie

ŠKROBOTNÍK, ŠLUNDRA, ŠIBROVÁ: PITVA  Už prebehlo


Dátum 22. 11. 2023 19:00 Pridať do Google kalendára

Miesto: Barmuseum Martin

Kontakty  www.barmuseum.eu  Facebook  Instagram


Bábkové divadlo na chválu geniálnych lekárov a rančerov. Kto zo smrteľníkov by bol taký nepozorný, aby nepristúpil k skúmaniu vnútra ľudského tela s akousi zvláštnou túžbou? D

ivadelný vanitas animátora a patológa, ktorý animuje, ale aj rozoberá svet vecí a bábok, stolík s dreveným korpusom ako akási krabica plná pozostatkov rôznych skupín a rodov a neustále hrajúci magnetofón. Vstup do tela je vždy porušením tabu, pretože narúša kozmickú jednotu. Prvoradým záujmom je tu makrokozmos a mikrokozmos. Absolútne rozbalenie.

V proscéniu znejú starostlivo vybrané texty Jana Jesenia, Jindřicha Štyrského, Jaroslava Durycha a hudba Václava Karla Holana Rovenského.

Lukáš Jiřička, Veronika Svobodová a Robert Smolík

Hlas: Zdeněk Novák

Spev: Dievčenský zbor Lada