TicketLIVE - Naživo je to najlepšie

Pavol Seriš - Filip Teller / Čecháčci a Čoboláci  Už prebehlo


Dátum: 10.05.2019 19:00

Miesto: Art Cafe Banská Štiavnica

Kontakty  www.pavolseris.com  www.filipteller.com  Facebook


Popis:

Autorská komediálna kreácia „Čecháčci a Čoboláci“ je spoločným dielom Pala Seriša a Filipa

Tellera, ktorí spolu absolvovali Ateliér Fyzického divadla na JAMU v Brne. Inscenácia je na

pomedzí stand-up comedy a divadla a využíva charakteristické prvky oboch protagonistov:

slovnú i pohybovú komiku, tanec, spev či improvizáciu. Autobiografické výpovede sa tu

stretávajú s etudami, ktoré rozoberajú vzťahy Čechov a Slovákov.

zdieľajte
Twitter Facebook