Hľadať akcie

MHk 32 Liptovský Mikuláš x HK Martin  Už prebehlo


Dátum: 10. 08. 2021 17:00 Pridať do Google kalendára

Miesto: TITAN Aréna Liptovský Mikuláš

Kontakty  www.mhk32lm.sk  Facebook


MHk 32 Liptovský Mikuláš vás pozýva na prípravný zápas medzi MHk 32 Liptovský Mikuláš a HK Martin.

Podmienky vstupu na štadión, z ktorých musíte splniť minimálne jednu: 

  • Preukázať sa RT-PCR/LAMB testom nie starším ako 24 hodín,
  • preukázať sa potvrdením o prekonaní ochorenia COVID nie starším ako 180 dní,
  • preukázať sa potvrdením o očkovaní nasledovne:

Najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácií prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou,

najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácií druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou,

najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácií prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19.

Opatrenia na štadióne:

  • Na štadióne je zakázaná konzumácia jedál a nápojov,
  • návštevníci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.