Hľadať akcie

Králiky z klobúka a ich hostia  V predaji


Začiatok: 26.06.2024 10:00 Pridať do Google kalendára

Miesto: Aula SZU Banská Bystrica


KRÁLIKY Z KLOBÚKA A ICH HOSTIA je inscenácia s pesničkami a choreografiami v nádherných kostýmoch, v ktorej sa okrem hlavných protagonistov objavia aj známe rozprávkové postavičky a maskoti. Po predstavení bude možnosť odfotiť sa s hercami aj s maskotmi a odniesť si aj zaujímavý suvenír na pamiatku.


Dostupné vstupenky

Voľné sedenie Oprávňuje k vstupu do nečíslovanej zóny.

1   Regular: [Regular]

Regular