TicketLIVE - Naživo je to najlepšie

HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves / Tipos Extraliga  Už prebehlo


Dátum : 24. 09. 2021 18:00 Pridať do Google kalendára

Miesto: Zimný štadión HKM Zvolen

Kontakty  www.hkmzvolen.sk  Facebook HKM Zvolen


Hokejový klub HKM Zvolen patrí medzi najúspešnejšie hokejové tímy na Slovensku. Pri miestnom ZTK vznikol hokejový odbor už v roku 1927. Za oficiálny rok vzniku hokejového klubu možno považovať rok 1932, keď sa 14. februára odohral vo Zvolene prvý oficiálny hokejový zápas. Odvtedy si klub vydobil postavenie bašty slovenského hokeja.

Organizátor zápasu HKM a.s. sa rozhodol organizovať zápas v režime OTP. 

Režim OTP oprávňuje vstup na športové podujatie pre osoby, ktoré spĺňajú aspoň jednu z týchto podmienok:

  • Osoba je plne očkovaná,
  • osoba je otestovaná, pričom sa môže preukázať antigénovým testom nie starším ako 48 hod od odberu alebo PCR/LAMP testom nie starším ako 72 hodín od odberu,
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180-dňami,
  • osoba do 12 rokov, ktorá je podľa vyhlášky braná ako zaočkovaná osoba a preukazuje sa iba dokladom, ktorý vie určiť vek osoby (kartička poistenca).

Za plne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

  • Osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19,
  • osoba do 12 rokov veku.