Hľadať akcie

ENSEMBLE ROMEO PAGLIA, IT / 62. Banskobystrická HUDOBNÁ JAR VYPREDANÉ


Dátum: 13. 04. 2023 18:00 Pridať do Google kalendára

Miesto: Radnica - Cikkerova sieň, Banská Bystrica,


Banská Bystrica dostane ako dar hudobné dielo od Paola Pagliu

Piemontské talianske mesto Alba a Banská Bystrica majú od roku 1969 jeden z najdlhšie trvajúcich partnerských vzťahov. Výsledkom viac ako 50-ročného dialógu je aj vystúpenie komorného zoskupenia Ensemble Romeo Paglia. V rámci 62. ročníka Banskobystrickej hudobnej jari sa vo štvrtok 13. apríla 2023 v Cikkerovej sieni mestskej radnice predstavia talianski umelci s dielami Antonia Vivaldiho, Giacoma Pucciniho, Franza Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta. Zaujímavosťou bude skladba venovaná Banskej Bystrici Impresioni di Banska Bystrica, ktorú pri príležitosti tohto koncertu skomponoval hudobný skladateľ a zároveň aj dirigent Paolo Paglia.

Vstup na koncert je voľný so vstupenkou s nulovou hodnotou.

PROGRAM

  • Antonio VIVALDI

Koncert A dur pre sláčikový súbor F. XI. N. 4 RV 158

  • Giacomo PUCCINI

Tri menuety pre sláčikové kvarteto SC 61

  • Paolo PAGLIA

Impressioni di Banska Bystrica per quartetto d'archi, svetová premiéra

  • Franz Joseph HAYDN

Kvarteto B dur op. 64 Tost No. 3 Hob. III:67

  • Wolfgang Amadeus MOZART

Divertimento D dur KV 136