Hľadať akcie

Divadlo na hojdačke: Kedy stromy spievajú  Už prebehlo


Dátum: 19. 02. 2023 16:00 Pridať do Google kalendára

Miesto: Barmuseum Martin

Kontakty  www.barmuseum.eu  Facebook


Keď pomôžeme jednému stromu, akoby sme zachránili celý les”.

Prostredníctvom hlavného hrdinu „duba letného“ hravou formou predostrieme kľúčovosť existencie stromov pre planétu. Vedľajšie línie majú zároveň za cieľ podčiarknuť silu priateľstva, tímovej práce a ponúknu rôzne formy šetrného správania sa k prírode. Cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe posilnenia ochrany prírody, ktorá sa stáva primárnou témou ľudstva a základom udržateľného rozvoja. Naším zámerom je prispieť k rozvoju osobnosti najmenšieho diváka, aby nadobudol schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a prostredím. Teda rozvíjať v cieľovej skupine spôsobilosti nevyhnutné pre udržateľné konanie a postoje človeka k prírode. Chceme tak motivovať kolektív k aktivitám na zmiernenie priebehu klimatickej krízy. Snažíme sa citlivo predstaviť súvzťažnosť jednotlivých dielčích častí živej prírody, kde všetko so všetkým súvisí, aby sa pomohla udržiavať citlivá rovnováha.

Vhodné pre deti 3 – 8 rokov, dĺžka 40 min.

  • Scenár: Michal Legíň
  • Réžia: Lucia Lasičková
  • Dramaturgia: Alexandra Nečesaná, Lucia Lasičková, Alena Vojteková, Mário Drgoňa
  • Produkcia: Michal Legíň, Klub Lúč
  • Scénografia a výroba: Miriam Horňáková
  • Hudba: Lukáš Cintula
  • Účinkujú: Alexandra Nečesaná Lukáš Kečkeš alt.Alena Vojteková