TicketLIVE - Naživo je to najlepšie
62. Banskobystrická HUDOBNÁ JAR
21. 03. 2023
Matej Arendárik & Moyzesovo kvarteto 18:00
02. 04. 2023
FROM THREE – FOR THREE 18:00
13. 04. 2023
ENSEMBLE ROMEO PAGLIA, IT 18:00
25. 04. 2023
ORCHESTRÁLNY KONCERT ABSOLVENTOV KONZERVATÓRIA J. L. BELLU 18:00
27. 04. 2023
PODOBY SAXOFÓNU - LADISLAV FANČOVIČ 18:00
13. 05. 2023
VOX HUMANA 18:00
29. 05. 2023
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 18:00