Hľadať akcie

62. Banskobystrická HUDOBNÁ JAR
25. 04. 2023
ORCHESTRÁLNY KONCERT ABSOLVENTOV KONZERVATÓRIA J. L. BELLU 18:00
27. 04. 2023
PODOBY SAXOFÓNU - LADISLAV FANČOVIČ 18:00
13. 05. 2023
VOX HUMANA 18:00
29. 05. 2023
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 18:00