TicketLIVE - Naživo je to najlepšie
Suvereno

Suvereno

Popis:

Pod týmto akronymom sa skrývajú symboly ako S loboda, U menie, V edomie, E nergia, ale tiež slovo „suverenita“ – nezávislosť, zvrchovanosť, nespútanosť ako kľúčová črta v jeho tvorbe a v živote.

Snaží ísť dobrým príkladom pre mladých ľudí a pozdvihnúť ich prirodzený potenciál a okrem hudobnej tvorby vykonáva rôzne edukatívne a osvetové činnosť formou besied, prednášok a diskusií, podporuje charitatívne a environmentálne projekty, cestovateľské aktivity, ale tiež motivačné výchovné koncerty na školách.

Okrem uvedomelého HipHop-u je autorom knihy Premena s podtitulom „Mením seba – mením svet“.

Hip Hop je žáner, ktorý vyjadruje emócie, motivuje, dokáže človeka nakopnúť a povzbudiť v ťažších časoch. Ak by sme mali vybrať zo slovenskej hip hopovej scény človeka, ktorému nechýba pokora, rešpekt, stále rastie, osobne napreduje a ukazuje, že sa tento žáner dá robiť aj slušne, s pridanou hodnotou a bez povrchnosti, tak by sme hovorili o Suverenovi. Suvereno sa pohybuje na hudobnej scéne už od začiatku tohto tisícročia, čiže už má čo to za sebou. Nechýba mu pokora, nadhľad a chuť ďalej tvoriť a odovzdávať ľuďom odkaz hudbou.


Nadcházajúce akcie

FESTIVAL FUBABY 2021 31.12.2022