TicketLIVE - Naživo je to najlepšie

Tribúna A

Oprávňuje k vstupu na nečíslovanú Tribúnu A. (Vstupeniek k dispozícii: 11)

Tribúna B [vypredané]

Tribúna D [vypredané]

Tribúna D (iba štvrtok 20.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 20.12.2018 na tribúnu D. (Vstupeniek k dispozícii: 49)

Tribúna D (iba piatok 21.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 21.12.2018 na tribúnu D. (Vstupeniek k dispozícii: 75)

Tribúna D (iba sobota 22.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 22.12.2018 na tribúnu D. (Vstupeniek k dispozícii: 100)

Tribúna D (iba nedeľa 23.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 23.12.2018 na tribúnu D. (Vstupeniek k dispozícii: 26)

Tribúna E1 [vypredané]

Tribúna E1 (iba štvrtok 20.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 20.12.2018 na tribúnu E1. (Vstupeniek k dispozícii: 456)

Tribúna E1 (iba piatok 21.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 21.12.2018 na tribúnu E1. (Vstupeniek k dispozícii: 302)

Tribúna E1 (iba sobota 22.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 22.12.2018 na tribúnu E1. (Vstupeniek k dispozícii: 28)

Tribúna E1 (iba nedeľa 23.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 23.12.2018 na tribúnu E1. (Vstupeniek k dispozícii: 506)

Tribúna E2 [vypredané]

Tribúna E2 (iba štvrtok 20.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 20.12.2018 na tribúnu E2.

Tribúna E2 (iba piatok 21.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 21.12.2018 na tribúnu E2.

Tribúna E2 (iba sobota 22.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 22.12.2018 na tribúnu E2.

Tribúna E2 (iba nedeľa 23.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 23.12.2018 na tribúnu E2.

Sektor F1 [vypredané]

Sektor F1 (iba štvrtok 20.12.2018) [vypredané]

Sektor F1 (iba piatok 21.12.2018) [vypredané]

Sektor F1 (iba sobota 22.12.2018) [vypredané]

Sektor F1 (iba nedeľa 23.12.2018) [vypredané]

Sektor F2 [vypredané]

Sektor F2 (iba štvrtok 20.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 20.12.2018 do sektoru F2.

Sektor F2 (iba piatok 21.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 21.12.2018 do sektoru F2.

Sektor F2 (iba sobota 22.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 22.12.2018 do sektoru F2.

Sektor F2 (iba nedeľa 23.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 23.12.2018 do sektoru F2.

Sektor G

Oprávňuje k vstupu do nečíslovaného sektoru G.

Sektor G (iba štvrtok 20.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 20.12.2018 do sektoru G.

Sektor G (iba piatok 21.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 21.12.2018 do sektoru G.

Sektor G (iba sobota 22.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 22.12.2018 do sektoru G.

Sektor G (iba nedeľa 23.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 23.12.2018 do sektoru G.

Tribuna H [vypredané]

Tribúna VIP

Oprávňuje k vstupu na nečíslovanú Tribúnu VIP. - Permanentka

Tribúna VIP (iba štvrtok 20.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 20.12.2018 na tribúnu VIP.

Tribúna VIP (iba piatok 21.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 21.12.2018 na tribúnu VIP.

Tribúna VIP (iba sobota 22.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 22.12.2018 na tribúnu VIP.

Tribúna VIP (iba nedeľa 23.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 23.12.2018 na tribúnu VIP.

Tribuna A (20.12.2018)

Tribuna A (21.12.2018)

(Vstupeniek k dispozícii: 76)

Tribuna A (22.12.2018)

(Vstupeniek k dispozícii: 119)

Tribuna A (23.12.2018) [vypredané]

Sektor H

Oprávňuje k vstupu do nečíslovaného sektoru H. - Permanentka

Sektor H (iba štvrtok 20.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 20.12.2018 do sektoru H.

Sektor H (iba piatok 21.12.2018)

Jednodňová vstupenka na 21.12.2018 do sektoru H.

Sektor H (iba sobota 22.12.2018) [vypredané]

Sektor H (iba nedeľa 23.12.2018) [vypredané]

Merchandise