TicketLIVE - Naživo je to najlepšie

ex STOKA - „Gala“ Hommage à Uhlár / 34. Víkend atraktívneho divadla  Už prebehlo


Dátum: 26. 11. 2022 20:30 Pridať do Google kalendára

Miesto: Dom kultúry ŽSR Zvolen

Kontakty  www.vadfestival.sk  Facebook VAD


Blaho Uhlár od 1970tych rokov zásadne ovplyvňuje vývoj divadla na Slovensku. V sedemdesiatych rokoch pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave, neskôr v ochotníckom Divadle Disk. Koncom osemdesiatych rokov spolupracoval s Ukrajinským národným divadlom v Prešove. Začiatkom deväťdesiatych rokov založil v Bratislave spolu s Milošom Karáskom kultové divadlo STOKA. Jeho inscenácie a metódy aj dnes inšpirujú mladú divadelnú generáciu, jeho vytrvalé úsilie o inštitucionálne zmeny prispelo k vytvorenie priestoru a etablovaniu grantových štruktúr pre nezávislé divadlá. Okrúhle jubileum Blaha Uhlára je dobrou príležitosťou vzdať hold jeho tvorbe, stretnúť sa s jeho spolupracovníkmi a súpútnikmi.